สุขภาพ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานธนาคาร สอบ ก.พ.

Posts tagged with สมัครสอบ ก.พ. 56

คำถามเมื่อสมัครสอบ ก.พ.56

ระยะนี้ จะเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวในการประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. 2556 ซึ่งมีคนจำนวนมากมายที่ต้องการสอบ ก.พ.56 เนื่องจากงานราชการเป็นงานที่ทุกคนใฝ่ฝัน ถึงแม้ว่าเงินเดือน ค่าตอบแทนจะน้อย แต่ก็มีความมั่นคงดี เพราะหน่วยงานของรัฐจะไม่มีการไล่ออกง่ายๆ ถ้าไม่ทำผิดวินัยข้าราชการขั้นร้ายแรงจริงๆ และจากการเตรียมตัวสอบ ก.พ.2556 นี้เอง ทำให้มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ ก.พ. 56 หลายคำถาม อาทิเช่น จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 56 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบและวิธีการสอบในวันที่เท่าไร  แหม คำถามนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. เห็นทีจะตอบยากอยู่สักหน่อย เพราะสอบ ก.พ. 2556 ยังไม่เปิดรับสมัครเลย แต่ก็สามารถชี้ช่องทางในการหาคำตอบให้ได้ค่ะ โดยมีคำตอบดังนี้ ตอบ สำนักงาน ก.พ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หากมีปัญหาอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-635-3555 หรือ 1786 […]



คำถามที่พบบ่อยในการสอบ ก.พ.2556

สมาชิกที่เตรียมตัวสมัครสอบ ก.พ. 56 มีข้อควรปฏิบัติหลายอย่างที่ควรจะเรียนรู้ไว้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครสอบ ก.พ. 56 เนื่องจากการรับสมัครสอบ ก.พ. 2556 ของสำนักงาน ก.พ.นั้น เป็นการรับสมัครสอบ ก.พ. 2556 ทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นทุกขั้นตอนในการกรอกใบสมัครสอบจะต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดว่าถูกต้องแน่นอน ก่อนจะคลิกส่งใบสมัคร หลังจากส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร ซึ่งผู้สมัครสอบ ก.พ. 2556 หลายๆ คนที่ไม่เข้าใจ ทางสำนักงาน ก.พ. มีการอธิบายไว้ว่า สำหรับผู้สมัครสอบ ก.พ. 2556 ที่ทำการบันทึกข้อมูลบนระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินแล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  จึงจะถือว่าการรับสมัครนั้นมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้วจึงจะได้รับเลขประจำตัวสอบซึ่งการกำหนดเลขประจำตัวสอบจะกำหนดตามลำดับของการชำระเงิน